Cenníky a obchodné podmienky

 

Projekt Radio Services umožňuje nákup štyroch unikátnych rozhlasových staníc. Týždenne zasiahne viac ako 1.745.000 poslucháčov!
(zdroj: MML-TGI rozšírené dáta 2.- 3. kvartál 3.4.2017 – 17.9.2017) 

Nákupom získate presné zameranie na cieľovú skupinu a efektívny nákup reklamného času bez rizika, že za jedného respondenta zaplatíte viackrát.

 

 

Pre stiahnutie cenníka kliknite na ponuku:


    op