Cenníky a obchodné podmienky

Projekt Radio Services umožňuje nákup štyroch unikátnych rozhlasových staníc. Týždenne zasiahne viac ako 2.045.000 poslucháčov!
(zdroj: MML-TGI rozšírené dáta 2.kvartál 2018 – 3.kvartál 2018).

Nákupom získate presné zameranie na cieľovú skupinu a efektívny nákup reklamného času bez rizika, že za jedného respondenta zaplatíte viackrát.

Pre stiahnutie cenníka kliknite na ponuku:


    op