Produkty a projekty

 notebookReklamný oznam

má informatívny obsah, ktorý náš profesionálny kreatívny tím s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti reklamy a marketingu na čele s Ivom Ladižinským sa spracováva do reklamného oznamu a jeho cieľom je predovšetkým výstižne informovať poslucháčov. Reklamný oznam je načítaný jedným hlasom s podmazom hudby daného rádia. Klient schvaľuje návrh reklamného oznamu pred spustením. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

 

micReklamný spot

vytvára v našej dielni profesionálny kreatívny tím s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti reklamy a marketingu na čele s Ivom Ladižinským. Reklamné spoty realizujeme v spolupráci s dabingovými hercami. RadioServices disponuje s bohatou databázou a klient má možnosť si z nej vybrať, samozrejmosťou je aj výber hudby a ruchových efektov. Klient schvaľuje nielen návrh scenára, ale aj finálny reklamný spot pred spustením. Formou reklamného spotu má klient možnosť pútavou formou zaujať cieľovú skupinu poslucháčov. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

 

tradeSponzorský odkaz

klienta sa nahráva v tichu jedným hlasom, bez hudobného podmazu. Cieľom sponzorského odkazu je propagovanie názvu, alebo obchodného mena klienta prípadne tovaru, služby. Dĺžka sponzorského odkazu je desať sekúnd a umiestňuje sa na začiatku a na záver jednotlivých súťaží, rubrík a relácií. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

 

handsŠpeciálne projekty

sú pripravované na mieru podľa potrieb klienta. Projektový tím na základe špecifikácie klienta pripravuje kreatívne a efektívne formy komunikácie klienta so zameraním na dosiahnutie cieľa. Klient je komunikovaný viacerými komunikačnými kanálmi a tým má realizácia projektu výrazný vplyv na vnímanie poslucháčov. Pri realizácií špeciálneho projektu sa do procesu tvorby zapája náš celý profesionálny tím. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.