„Vydražte si osobný automobil Maťa Homolu!“

 

Rádio Anténa Rock realizovalo špeciálnu dražbu osobného automobilu Maťa Homolu v spolupráci so značkou SEAT.

ÚČEL AUKCIE

Účelom Aukcie bolo získať čo najvyššiu sumu finančných prostriedkov, ktorá bola, ako výťažok z Aukcie, venovaná OZ Imobilio . Poslucháči počas obdobia 5 týždňov a 1 dňa mali možnosť dražiť automobil SEAT Maťa Homolu.

Mechanika súťaže

Poslucháči sa do Aukcie zapojili tak, že v dobe trvania aukcie, po prihlásení sa na: www.aukcia.mysmeseat.sk, predložili  prostredníctvom tejto internetovej stránky záväznú ponuku na výšku kúpnej ceny za osobný automobil SEAT Maťa Homolu. Celá aukcia trvala päť týždňov a 1 deň. Počas celého obdobia boli nasadené špeciálne upútavky na aukciu a výzva pre poslucháčov na  zapojenie sa do nej. Úspešným účastníkom aukcie sa stal účastník, ktorý k momentu ukončenia Aukcie ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.

Výsledky kampane

Občianskemu združeniu Imobilio bolo v spolupráci so značkou SEAT odovzdaných viac ako 14.000,- €.